Проект турында

"Made in Tatarstan" проекты ТР Президенты Р.Н. Миңнеханов йөкләмәсе буенча 2016 елдан бирле тормышка ашырыла.

"Made in Tatarstan" Татарстанның сәнәгый потенциалы турында мәгълүмат порталыннан гыйбарәт.

 • 0 8
  Тармаклар
 • 0 31
  Тармак өлеше
 • 0 145
  Предприятие һәм оешма

Проектның максаты

 • Татарстанның сәнәгый потенциалын күрсәтү
 • Тышкы базарларда Татарстан предприятиеләрен күрсәтү

Каталог

Портал нигезенә ике дәрәҗәле структурасы булган предприятиеләр һәм оешмалар каталогы алынды – аерып күрсәтелгән тармак төркемнәре тиешле кече төркемнәргә бүленгән.

Киләсе бүлек
Вакыйгалар