Petrol üretimi

Bölüme geçin

Petrol ve doğal bitüm, Tataristan Cumhuriyeti'nin ana maden-hammade temel kaynağıdır. Petrol bulunan bölgeler Tataristan yüzölçümünün % 25'ini teşkil etmektedir.

Добычу нефти осуществляют 30 нефтяных компаний, крупнейшей из которых является ПАО «Татнефть»

> >3.3 Tataristan Cumhuriyeti'nde tarihi boyunca milyar tondan petrol üretilmiştir

Добыто за 2019 год

Tataristan Cumhuriyeti'nde toplam

36.6milyon ton

Tatneft Şirketi tarafından

29.5milyon ton

95%

ilişkili petrol gazı işlenmekte ve Cumhuriyetin kimyasal işletmelerine hammadde olarak gönderilmektedir

>1

milyar ton
HİDROKARBON HAMMADDE ENDÜSTRİYEL REZERVUARLARI

30

YILLIK
HİDROKARBON HAMMADDENİN STOKU MEVCUTTUR

7

milyar ton
ÜST DERECE VİSKOZ PETROL VE BİTÜM KAYNAKLARI

TATNEFT

Tatneft, uluslararası kabul görmüş dikey olarak bütünleşmiş bir holding olan en büyük Rus petrol şirketlerinden biridir.

Şirketin üretim kompleksinin bir parçası olarak petrol ve gaz üretimi, petrol rafineri, petrokimyasallar, lastik kompleksi ve Araba ve Benzin İstasyonu ağı sürekli olarak gelişmektedir

PAO “Tatneft”, petrol ve gaz endüstrisinde ileri teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında önde gelen şirket olup, araştırma projelerini aktif olarak finanse etmektedir.

Действующий фонд добывающих скважин — 21 388

8

. sırada

2017 yılı sonuçlarına göre, piyasa değeri bakımından Rusya'nın en büyük şirketleri sıralamasında

Petrol üretimi

 • 30 milyon ton
 • 26,2
  2014
 • 26,9
  2015
 • 28,3
  2016
 • 28,6
  2017
 • 29,2
  2018
 • 29.5
  2019
1/6

Çalışan sayısı

22 351
PAO “TATNEFT”
60 000
Şirketler grubu "Tatneft"

KÜÇÜK PETROL ŞİRKETLERİ

В настоящее время в Республике успешно работают 29 нефтяных компаний – это успешно и динамично развивающийся, инновационно активный сегмент нефтяной промышленности.

На их долю приходится в среднем 19,5% республиканской нефтедобычи.

Toplamda 100 milyon tondan fazla petrol onlar tarafından üretilmiştir
Sonraki bölüm
Petrol arıtımı