Petrol üretimi

Bölüme geçin

Petrol ve doğal bitüm, Tataristan Cumhuriyeti'nin ana maden-hammade temel kaynağıdır. Petrol bulunan bölgeler Tataristan yüzölçümünün % 25'ini teşkil etmektedir.

Petrol üretimini 29 petrol şirketi gerçekleştirmektedir, onların en büyüğü PAO “Tatneft”.

> >3.3 Tataristan Cumhuriyeti'nde tarihi boyunca milyar tondan petrol üretilmiştir

2018 YILINDA ÇIKARILAN

Tataristan Cumhuriyeti'nde toplam

36,4milyon ton

Tatneft Şirketi tarafından

29,2milyon ton

95%

ilişkili petrol gazı işlenmekte ve Cumhuriyetin kimyasal işletmelerine hammadde olarak gönderilmektedir

>1

milyar ton
HİDROKARBON HAMMADDE ENDÜSTRİYEL REZERVUARLARI

30

YILLIK
HİDROKARBON HAMMADDENİN STOKU MEVCUTTUR

7

milyar ton
ÜST DERECE VİSKOZ PETROL VE BİTÜM KAYNAKLARI

TATNEFT

Tatneft, uluslararası kabul görmüş dikey olarak bütünleşmiş bir holding olan en büyük Rus petrol şirketlerinden biridir.

Şirketin üretim kompleksinin bir parçası olarak petrol ve gaz üretimi, petrol rafineri, petrokimyasallar, lastik kompleksi ve Araba ve Benzin İstasyonu ağı sürekli olarak gelişmektedir

PAO “Tatneft”, petrol ve gaz endüstrisinde ileri teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında önde gelen şirket olup, araştırma projelerini aktif olarak finanse etmektedir.

Mevcut üretim kuyuları fonu – 20 858

8

. sırada

2017 yılı sonuçlarına göre, piyasa değeri bakımından Rusya'nın en büyük şirketleri sıralamasında

Petrol üretimi

 • 30 milyon ton
 • 26,1
  2013
 • 26,2
  2014
 • 26,9
  2015
 • 28,3
  2016
 • 28,6
  2017
 • 29,2
  2018
1/6

Çalışan sayısı

21 761
PAO “TATNEFT”
73 000
Şirketler grubu "Tatneft"

KÜÇÜK PETROL ŞİRKETLERİ

Şu anda Cumhuriyette 28 küçük petrol şirketi başarıyla faaliyet göstermektedir. Bu şirketler, petrol endüstrisinin başarılı ve dinamik olarak gelişen, inovatif aktif segmenti.

Cumhuriyetin petrol üretimindeki payları ortalama %20 'yi oluşturmaktadır.

Toplamda 100 milyon tondan fazla petrol onlar tarafından üretilmiştir
Sonraki bölüm
Petrol arıtımı