Petrol üretimi

Bölüme geçin

Petrol ve doğal bitüm, Tataristan Cumhuriyeti'nin ana maden-hammade temel kaynağıdır. Petrol bulunan bölgeler Tataristan yüzölçümünün % 25'ini teşkil etmektedir.

Petrol üretimini 30 petrol şirketi gerçekleştirmektedir, onların en büyüğü PAO “Tatneft”.

> 3.3 Tataristan Cumhuriyeti'nde tarihi boyunca milyar tondan petrol üretilmiştir

2020 YILINDA ÇIKARILAN

Tataristan Cumhuriyeti'nde toplam

32.6milyon ton

Tatneft Şirketi tarafından

25.6milyon ton

95%

ilişkili petrol gazı işlenmekte ve Cumhuriyetin kimyasal işletmelerine hammadde olarak gönderilmektedir

>1

milyar ton
HİDROKARBON HAMMADDE ENDÜSTRİYEL REZERVUARLARI

30

YILLIK
HİDROKARBON HAMMADDENİN STOKU MEVCUTTUR

7

milyar ton
ÜST DERECE VİSKOZ PETROL VE BİTÜM KAYNAKLARI

TATNEFT

«Татнефть» - нефтяная компания, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора.

Действующий фонд добывающих скважин — 21 815

Petrol üretimi

 • 30 milyon ton
 • 26.9
  2015
 • 28.3
  2016
 • 28.6
  2017
 • 29.2
  2018
 • 29.5
  2019
 • 26.01
  2020
1/6

Çalışan sayısı

60 000
Şirketler grubu "Tatneft"

KÜÇÜK PETROL ŞİRKETLERİ

Şu anda Cumhuriyette 29 küçük petrol şirketi başarıyla faaliyet göstermektedir. Bu şirketler, petrol endüstrisinin başarılı ve dinamik olarak gelişen, inovatif aktif segmenti.

Cumhuriyetin petrol üretimindeki payları ortalama %21.4 'yi oluşturmaktadır.

Toplamda 100 milyon tondan fazla petrol onlar tarafından üretilmiştir
Sonraki bölüm
Petrol arıtımı