Tarım

Bölüme geçin

Şu anda Tataristan genelinde 1000’den fazla gıda ve işleme sanayi işletmesi mevcuttur.

Республика входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по объему валовой сельскохозяйственной продукции и полностью удовлетворяет потребности населения в основных продуктах питания.

Tataristan Rusya tarım arazilerin %2,4’üne sahipken, onun %4,2 gayrisafi tarım ürününü üretir.

По итогам 2019 года Республика Татарстан

среди регионов России занимает

1

. sırada

по производству молока,
1 893.1 тыс ton

1

. sırada

по производству картофеля,
1 214.1 тыс ton

6

. sırada

по валовому сбору сахарной свеклы,
2 804.4 тыс ton

8

. sırada

tahıl hasatı,
4 167.9 тыс ton

8

. sırada

hayvan ve kümes hayvan eti üretimi,
516.9 тыс ton

10

. sırada

по производству яиц,
1 491.8 тыс ton

1.2

milyon ton
PATATES 2018 YILINDA

327.7

bin ton
SEBZE 2018 YILINDA

1386.4

milyon adet.
ADET TAVUK YUMURTASI 2018 YILINDA

KÜÇÜK ÇİFTLİK İŞLETMELERİ

Tataristan’da küçük çiftlik işletmelerinin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir

В Республике Татарстан функционирует свыше 5-и тысяч сельхозформирований различных форм собственности, в том числе более 4-х тысяч фермерских хозяйств и порядка 300 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, свыше 457 тысяч личных подсобных хозяйств и более 1000 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Tataristan’da değişik yönlü 1240 aile çiftliği mevcuttur. Aralarında 442’si yüksek teknolojilidir

AGROPROM PARK (Tarım Sanayi parkı)

Küçük ve orta ölçekli girişimcilik faaliyetlerini destekleme ve geliştirme amacıyla, Kazan’da çiftçilerin tarımsal ürünlerini satabilecekleri «çiftçiden tüketiciye» mantığı ile benzersiz ticaret ortamı oluşturulduğu “Kazan” Tarım Sanayi parkı faaliyet göstermektedir.

Sonraki bölüm
Gemi yapımı