Tarım

Bölüme geçin

Şu anda Tataristan genelinde 1000’den fazla gıda ve işleme sanayi işletmesi mevcuttur.

Tataristan Rusya tarım arazilerin %2,4’üne sahipken, onun %4,2 gayrisafi tarım ürününü üretir.

2018 YILINDA TATARİSTAN REYTİNGİ

Rusya bölgeleri arasında

4

. sırada

gayrisafi tarım ürünü hacmi

1

. sırada

ticari süt üretimi,
1 848,0 bin ton

8

. sırada

hayvan ve kümes hayvan eti üretimi,
499,6 bin ton

7

. sırada

şeker pancarı hasatı,
2 109,1 bin ton

8

. sırada

tahıl hasatı,
3 657,6 bin ton

1.2

milyon ton
PATATES 2018 YILINDA

327.7

bin ton
SEBZE 2018 YILINDA

1386.4

milyon adet.
ADET TAVUK YUMURTASI 2018 YILINDA

KÜÇÜK ÇİFTLİK İŞLETMELERİ

Tataristan’da küçük çiftlik işletmelerinin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir

Tataristan’da 456,2 bin şahsi yetiştiricilik ve 4.6 binden fazla çiftlik işletmesi faaliyet göstermektedir. Tataristan hayvancılığın üçte biri ve tarımın yaklaşık yarısı onlarıa aittir

Tataristan’da değişik yönlü 1240 aile çiftliği mevcuttur. Aralarında 442’si yüksek teknolojilidir

AGROPROM PARK (Tarım Sanayi parkı)

Küçük ve orta ölçekli girişimcilik faaliyetlerini destekleme ve geliştirme amacıyla, Kazan’da çiftçilerin tarımsal ürünlerini satabilecekleri «çiftçiden tüketiciye» mantığı ile benzersiz ticaret ortamı oluşturulduğu “Kazan” Tarım Sanayi parkı faaliyet göstermektedir

Sonraki bölüm
Gemi yapımı